Montaż systemu Gabionet

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: akcesoria, łopata, miarka, sznurek poziomujący, taczka, poziomica, klucze imbusowe, młotek, paliki

 

Kroki postępowania:

 


Przygotowanie i wykonanie podbudowy

1. Wykop doły pod słupy stalowe o głębokości 0,5 m i przekroju minimum 30×30 cm lub średnicy 30 cm (rozstaw dopasowany do przekroju słupa Gabionet i rodzaju paneli).

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

Wstaw w doły słupy i zalej betonem.

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

 

2. Po stwardnieniu betonu wybierz warstwę ziemi o szerokości nie mniejszej niż szerokość podmurówki, na głębokość min. 15 cm – powstałe koryto wypełnij kruszywem i zagęść.

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

 


Układanie i łączenie siatek

3. Ułóż siatki podstawy na docelowym miejscu wbudowania, wytnij druty w miejscu słupów stalowych. Kolejne siatki układaj tak, aby było od siebie oddalone o 1 cm.

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

 

4. Połącz siatki – ułóż siatki frontowe i tylne obok podstaw tak, aby sąsiednie druty stykały się ze sobą i wkręć spirale tak, aby obejmowały skrajne druty siatek.

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

 

diy_Gabionet

 


Formowanie i wzmocnienie konstrukcji podmurówki

5. Po połączeniu spiralami podnieś do pionu siatki frontowe i tylne.

 

diy_Gabionet

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

6. Usztywnij konstrukcję montując z lewej strony panel zamykający za pomocą spirali.

 

diy_Gabionet

 

Zamontuj ściągi łączące siatki frontowe z tylnymi.

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

 


Ułożenie kamienia i zamykanie podmurówki

7. Wypełnij siatkę kamieniami warstwa po warstwie. Po całkowitym wypełnieniu kamieniami  przyłóż górny panel i dołóż panele słupa Gabionet (frontowy i tylny).

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

 

8. Zamknij podmurówkę wkręcając spirale tak, by objąć trzy skrajne druty siatek.

 

 

diy_Gabionet

 


Budowa słupa

9. Dołóż panel boczny tak, aby stykał się krawędziami z sąsiednimi siatkami i wkręć spiralę łączącą ten panel z podmurówką.

 

 

10. Dołącz drugi panel boczny i połącz spiralą z podmurówką.

 

11. Połącz siatki słupów wkręcając spirale we wszystkich narożnikach słupa.

 

diy_Gabionet

 

12. Usztywnij ścianki słupa mocując ściągi łączące przeciwległe ścianki w dwóch kierunkach (przód tył, boki lewy i prawy).

 

 


Wypełnienie kamieniem i zamykanie słupa

13. Wypełnij słup kamieniem, kontrolując odchylenia od pionu.

 

Po wypełnieniu słupa połóż siatkę i połącz spiralami.

 


Łączenie z panelem ozdobnym

14. Dostaw do słupa ogrodzeniowy panel ozdobny i połącz go z boczną siatkę słupa Gabionet za pomocą złączki 2L.

 

diy_Gabionet

 

diy_Gabionet diy_Gabionet

Zamontuj kolejne złączki w dolnej części panelu (ilość złączek zależy od wysokości panelu).

 

 


Budowa i wypełnianie kamieniem kolejnego słupa

15. Zbuduj kolejny słup – odległość słupa ustal poprzez połączenie panelu z siatką Gabionet za pomocą złączki 2L (jeszcze przed wypełnieniem słupa kamieniem).

 

 

16. Wypełnij słup analogicznie jak pierwszy (przed wypełnieniem możesz dołączyć do słupa kolejny panel), zamknij słup siatką i wkręć spirale.

 

diy_Gabionet