Montaż siatki Pantanet na słupach Bekaclip

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: zestaw kluczy, łopata, miarka, sznurek poziomujący, taczka, wiertarka, poziomica, szczypce, młotek, paliki

 

Kroki postępowania:

 

1. Zabetonuj słupki ustawiając je w odpowiedniej pozycji, czyli listwą na zewnątrz ogrodzenia.

2. Słupki naciągowe zamontuj na początku i na końcu ogrodzenia, w każdym rogu, przy każdej zmianie kierunku ogrodzenia i co 25 m ogrodzenia w linii prostej.

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

 

3. Słupki podporowe zamontuj do słupków na początku i na końcu ogrodzenia, słupków narożnikowych i słupków naciągowych.

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

 

4. Słupki pośrednie ustaw w odległości 2,5-3 m od siebie.

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

 


Zakładanie siatki

1. Rolkę siatki przymocowaną do słupa odwiń i dociągnij do następnego słupka naciągowego. Jeśli siatka jest zbyt krótka i nie wystarczy na dociągnięcie do następnego słupka, połącz ze sobą dwie rolki siatki.

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

 

2. Aby przymocować siatkę do słupków, użyj stalowych klipsów. W przypadku słupków narożnikowych i naciągowych klipsy zakłada się na każdym poziomo przebiegającym drucie.

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

 

3. Na końcowych oczkach siatki zaczep grzebień naciągowy. Do niego doczep takiel, którego drugi koniec przymocuj do drzewa lub samochodu. Jeśli zbyt mała przestrzeń obok słupków uniemożliwia naciągnięcie siatki, takiel  zaczep o następny słupek naciągowy.

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

 

4. Naciągaj siatkę do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni.

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

 

5. Po naciagnięciu przymocuj siatkę klipsami do słupków, a następnie zdejmij takiel. Obetnij siatkę na wysokości oczka znajdującego się tuż za listwą mocującą.

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

6. Klipsy na słupkach pośrednich zamontuj:

 

  • co 3 oczka dla Pantanet Family
  • co 4 oczka dla Pantanet Protect

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

 

7. Jeśli jest taka konieczność, popraw naciąg za pomocą szczypców korygujących.

 


Łączenie rolek siatki

1. Końcowe oczko jednej rolki nałóż na pierwsze oczko następnej.

2. Oczka połącz klipsami lub drutem wiązałkowym.

3. Aby zapobiec przesuwaniu się połączonych ze sobą oczek, klipsy załóż w przeciwnych do siebie kierunkach.

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet

 


Montaż na nierównym terenie

Wysoka elastyczność siatki Pantanet Family i Pantanet Protect umożliwia jej montaż na nierównym terenie.

Elastyczność siatki jest tym wyższa, im większa jest długość ogrodzenia wykonanego z jednej całości.1. Po naprężeniu siatki podciągnij ją w górę lub w dół i przymocuj do słupków. Jeżeli jest taka konieczność, to naprężenie siatki popraw szczypcami korygującymi.2. Jeśli długość siatki jest ograniczona, a nierówności terenu znaczne, to odetnij siatkę wzdłuż słupków napinających. Długość i sposób odcięcia zależy od stopnia pochyłości terenu.

montaz-Siatka-Pantanet-Betafence


Naciąganie krótkich odcinków siatki

1. Wykorzystaj widelec naciągowy.2. Umieść go w oczkach siatki znajdujących się tuż za słupkiem naciągowym. Widelec spełnia rolę dźwigni.3. Po naciągnięciu przymocuj siatkę klipsami.4. Naciągaj od dołu w górę.

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_pantanet