Montaż siatki ogrodzeniowej Resitor

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: łopata, sznurek poziomujący, taczka, poziomica, młotek

 

Kroki postępowania:

 


Praca  wstępna – montaż siatki ogrodzeniowej

diy_siatka_ogrodzeniowa_resitor

 

1. Zaznacz palikami narożniki ogrodzenia oraz jego początek i koniec

 • Połącz sznurkiem paliki wzdłuż ogrodzenia
 • Wzdłuż zaznaczonej linii sznurka wyrównaj ziemię

 

 

2. Oznacz wzdłuż linii sznurka miejsce na słupy

diy_siatka_ogrodzeniowa_resitor

 

 

 • Odstęp pomiędzy słupami powinien wynosić 2,5-3,0 m
 • Słupy naciągowe wraz z podporami powinny być osadzone jako początkowe i końcowe oraz co 25-30 cm w linii prostej, a także przy każdej zmianie przebiegu ogrodzenia

 

 

 

 

 

 

Osadzanie słupów

1. Wykop otwory o średnicy 30 cm i głębokości 80 cm

 • Jeśli grunt nie jest kamienisty, można tego dokonać świdrem ręcznym

 

2. Do dołu wstaw pierwszy słup ogrodzenia i wypełnij go betonem

 • Poziomicą skontroluj dokładnie położenie słupa
 • Następnie ubij dobrze beton i zagęść go

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_resitor

 

3. Każdy początkowy słup musi zostać wzmocniony słupem podporowym

 • W tym celu zamontuj najpierw podporę luźno na słupie naciągowym (na wysokości 2/3 słupa licząc od poziomu gruntu) i w miejscu, gdzie zetknie się z gruntem wykop kolejny otwór
 • Następnie wypełnij go betonem i zamontuj podporę, równocześnie przykręcając ją do słupa ogrodzenia za pomocą śruby hakowej (w komplecie ze słupem)

 

4. Te same czynności wykonaj przy montażu ostatniego słupa w linii ogrodzenia oraz naciągowych słupów pośrednich

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_resitordiy_siatka_ogrodzeniowa_resitor

 

Montaż siatki

1. Za pomocą sznurka naciągowego, zamontuj napinacze drutu u góry, na dole i w środku na pierwszym słupie ogrodzenia

 • Następnie na górnym napinaczu zamontuj drut naciągowy, napnij go i przywiąż mocno do ostatniego słupa ogrodzenia, zahaczając go na przelotkach słupów pośrednich
 • Potem rozwiń siatkę i ustaw ją pionowo wzdłuż osadzonych słupów

 

2. Zapleć górne końcówki siatki na drucie naciągowym

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_resitordiy_siatka_ogrodzeniowa_resitor

 

3. Zamocuj pozostałe druty naciągowe na napinaczach

 • Przewlecz je przez sploty siatki, zahaczając na przelotkach słupów pośrednich
 • Na koniec przywiąż mocno do ostatniego słupa ogrodzenia

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_resitordiy_siatka_ogrodzeniowa_resitor

 

4. Wpleć pręty napinające pionowo w sploty siatki na początku i na końcu ogrodzenia

 • Następnie rozpocznij napinanie siatki

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_resitor

 

5. Gdy napięcie siatki będzie optymalne, za pomocą drutu wiązałkowego przymocuj siatkę wraz z prętami do obu słupów końcowych ogrodzenia

 

6. Na koniec dokonaj korekty w taki sposób, aby ogrodzenie prezentowało się estetycznie

 

diy_siatka_ogrodzeniowa_resitordiy_siatka_ogrodzeniowa_resitor