Montaż paneli Nylofor na słupach z obejmami z drutu nierdzewnego

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: akcesoria, łopata, miarka, sznurek poziomujący, taczka, poziomica, klucze imbusowe, młotek, paliki

 

Kroki postępowania:

 

Montaż w linii prostej

diy_panele_nylofor_slupy_obejmy_nierdzewne

 

Montując ogrodzenie zachowaj odstęp w osiach słupów 2510 mm z tolerancją 1 mm.

Panele możesz montować kolcami do góry lub w dół*.

*Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690, rozdział 9 § 41.2.

 

diy_panele_nylofor_slupy_obejmy_nierdzewne diy_panele_nylofor_slupy_obejmy_nierdzewne

 

1 – podkładka plastikowa

2 – obejma z drutu nierdzewnego

3 – kapturek plastikowy

4 – nakrętki

5 – zatyczki

 

  1. Do boku słupa przyłóż podkładkę plastikową (1).
  2. Na podkładce zahacz dwa panele. Na panele i słup nasuń obejmę z drutu nierdzewnego (2).
  3. Załóż kapturek plastikowy (3) na końce obejmy i przykręć go nakrętkami (4) za pomocą klucza imbusowego.
  4. Otwory po śrubach zamaskuj zatyczkami (5).

 

Na słupie końcowym ogrodzenia montowana jest taka sama obejma pośrednia, przy czym słup powinien być przesunięty względem końca panelu o około 3 cm.

 

Rozwiązania narożne

 

diy_panele_nylofor_slupy_obejmy_nierdzewne

 

Kąty rozwarte do 135 stopni tworzy się poprzez zamontowanie dwóch paneli na jednym słupie.

 

diy_panele_nylofor_slupy_obejmy_nierdzewne

 

Wszystkie inne rodzaje kątów (proste, rozwarte i ostre) tworzy się umieszczając dwa słupy w odległości 3 cm każdy od narożnika.

 

Wyrównanie wysokości

 

diy_panele_nylofor_slupy_obejmy_nierdzewne

 

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele dostosowuje się do różnicy wysokości, a następnie łączy przy użyciu obejm. Zaleca się rozpoczęcie montażu od najwyższego punktu.