Montaż paneli Nylofor na słupach Bekafix

 

Kroki postępowania:

 

Montaż w linii prostej

1. Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: słupek – panel – słupek – panel. Do zabetonowania słupów należy wykonać otwory co 252 cm.

Panele można montować kolcami do góry lub w dół*.

*Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690, rozdział 9 § 41.2.

2. Na początku panel jest mocowany do słupków z obu stron przy pomocy złączek.

Potem słupy są umieszczane w otworach i betonowane.

Następne panele dołączane są sekwencyjnie: panel – słupek – betonowanie.

 

diy_panele_nylofor diy_panele_nylofor

 

Rozwiązania narożne

1. Pod kątem ostrym
Słupek tworzący kąt ostry jest osadzony w tym samym otworze co ostatni słupek z linii prostej.

2. Pod kątem prostym i rozwartym
Należy tak umieścić ostatni słupek liniowy, by tworzył ten sam kąt z dwoma panelami narożnymi. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego samego słupka. Przykładowo dla kąta 90° należy umieścić słupek pod kątem 45° w stosunku do każdego panelu.

 

diy_panele_nylofor diy_panele_nylofor

 

Wyrównanie wysokości

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele dostosowuje się do różnicy wysokości, mocując je wyżej lub niżej na słupie. Różnica wysokości pomiędzy dwoma panelami na tym samym słupku musi wynosić co najmniej 5 cm. Zaleca się rozpoczęcie montażu od najwyższego punktu.

 

diy_panele_nylofor