Montaż paneli Nylofor na słupach Bekafix Super

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: akcesoria, łopata, taczka

 

Kroki postępowania:

 

Montaż w linii prostej

1. Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: słup – panel – słup – panel. Do zabetonowania słupów należy wykonać otwory co 252 cm.

 

diy_panele_Nylofor_slupy_Bekafix_Super

 

Panele można montować kolcami do góry lub w dół*.

*Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690, rozdział 9 § 41.2.

2. Na początku panel jest mocowany do słupów z obu stron przy użyciu złączek wciskanych w karby słupa. Złączki występują w wersji stalowej i poliamidowej (z tworzywa sztucznego), w wielu kolorach dopasowanych do systemów panelowych Nylofor. Dla większego bezpieczeństwa złączkę można przykręcić do słupa śrubą z samozrywalną nakrętką

Potem słupy są umieszczane w otworach i betonowane. Następne panele dołączane są sekwencyjnie: panel – słup – betonowanie.

 

diy_panele_Nylofor_slupy_Bekafix_Super

Rozwiązania narożne

1. Pod kątem ostrym
Kąty ostre tworzy się za pomocą dwóch słupów osadzonych w tym samym otworze i ustawionych pod odpowiednim kątem.

2. Pod kątem prostym i rozwartym
Kąty proste i rozwarte tworzy się za pomocą jednego słupa.
Należy tak umieścić ostatni słup liniowy, by tworzył ten sam kąt z dwoma panelami narożnymi. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego samego słupa.

Przykładowo dla kąta 90° należy umieścić słup pod kątem 45° w stosunku do każdego panelu.

 

diy_panele_Nylofor_slupy_Bekafix_Super

Wyrównanie wysokości

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele dostosowuje się do różnicy wysokości, mocując je wyżej lub niżej na słupie. Różnica wysokości pomiędzy dwoma panelami na tym samym słupie musi wynosić co najmniej 5 cm. Zaleca się rozpoczęcie montażu od najwyższego punktu.

 

diy_panele_Nylofor_slupy_Bekafix_Super