Montaż murków gabionowych Zenturo

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: akcesoria, łopata, sznurek poziomujący, taczka, poziomica, klucze imbusowe, paliki

 

Kroki postępowania:

 

Murki gabionowe tworzy się z paneli Zenturo lub Zenturo Super montowanych na słupach prostokątnych Zenturo o profilu 120×40 mm, wyposażonych w kapturek.

Wysokość murku nie może przekraczać 200 cm!

 

Montaż słupów prostokątnych Zenturo

1. Zaznacz palikami początek i koniec murku. Połącz sznurkiem paliki wzdłuż ogrodzenia.

2. Oznacz wzdłuż linii sznurka miejsca na słupy.

3. Wykop otwory o minimalnych wymiarach 40 x 60 cm i głębokości 50 – 70 cm (w zależności od wysokości murku) w odstępach 202 cm pomiędzy środkami otworów.

4. Pomiędzy otworami wykop rów na głębokość co najmniej 5 cm. Szerokość rowu musi wynosić co najmniej tyle, ile szerokość słupa Zenturo (12 cm).

5. Wypełnij rów betonem, żwirem, granulatem skalnym, piaskiem stabilizowanym, kostką brukową, zużytymi płytkami, itp.

6. Do otworu wstaw pierwszy słup i zalej do niewielką ilością betonu. Poziomicą skontroluj położenie słupa. Następnie ubij dobrze beton i zagęść go.

diy_murki_gabionowe_Zenturo

Montaż paneli Zenturo lub Zenturo Super

1.  Równolegle do obu stron słupa zamontuj dwa panele za pomocą złączek stalowych przykręcanych śrubą.

2.  Zamontowane panele muszą utworzyć przestrzeń pomiędzy dwoma równoległymi przęsłami.

3. Sprawdź, czy wszystkie elementy zostały umieszone prawidłowo w kierunku poziomym oraz prostopadłym.

4.  Wypełnij całkowicie pierwszy otwór betonem.

WSKAZÓWKA: należy zachować jak najmniejszy odstęp pomiędzy podstawą panelu a wypełnionym rowem

 

Stalowa złączka na zbliżeniu i kotwa łącząca dwa panele murku gabionowego

 

diy_murki_gabionowe_Zenturo diy_murki_gabionowe_Zenturo

 

9. Wypełnij całkowicie otwór betonem.10. Kontynuuj montaż w taki sam sposób ze wszystkimi następnymi słupami i panelami.

WAŻNE: murki gabionowe należy zawsze montować na słupach do zabetonowania, nigdy na podstawach! Słupy muszą być zawsze 50 cm dłuższe od wysokości panelu.

5. Wstaw drugi słup do drugiego otworu i zalej go niewielką ilością betonu.

6. Przymocuj jednocześnie złączkami panele 1a i 2a (przód ogrodzenia) do drugiego słupa. Potem zamontuj panele 1b i 2b (tył ogrodzenia) do drugiego słupa.

7. Podeprzyj panele kawałkiem drewna lub kamieniem.

8. Sprawdź, czy wszystkie elementy zostały umieszczone prawidłowo w kierunku poziomym oraz prostopadłym.

 

diy_murki_gabionowe_Zenturo

 

Wypełnianie paneli Zenturo lub Zenturo Super

1. By zapobiec wybrzuszeniom w murkach gabionowych zachowaj jednakowe odstępy między równoległymi panelami używając rozpórek Zenturo, które zakłada się sukcesywnie w miarę wypełniania przestrzeni wybranym materiałem.

2. Zamontuj pierwszy rząd rozpórek u samej podstawy panelu. Rozpórki należy umieszczać – w kierunku poziomym i pionowym – w odległości około 50 cm jedna od drugiej (przy lekkich wypełnieniach, takich jak kora czy gałęzie) oraz 30 cm (przy wypełnieniach cięższych, np. z kamienia).

 

diy_murki_gabionowe_Zenturo

 

WSKAZÓWKA: kotwy należy zawsze umieszczać wokół spoin panelu tak, aby były stabilne!8. Panele Zenturo i Zenturo Super można dodatkowo przesłaniać pikselami, taśmą Perfo lub Flexo (szczególnie, gdy stosujemy wypełnienie o małych rozmiarach, np. drobne kamyki czy korę drzewa).

3. Zamontuj drugi rząd rozpórek.

4. Wypełnij panel do poziomu drugiego rzędu rozpórek.

5. Zamontuj trzeci rząd rozpórek.

6. Wypełnij panel do poziomu trzeciego rzędu rozpórek.

7. Postępuj w ten sam sposób aż do całkowitego wypełnienia paneli. Na koniec zamontuj rząd rozpórek na górze panelu.

8. Panele Zenturo i Zenturo Super można dodatkowo przesłaniać pikselami, taśmą Perfo lub Flexo (szczególnie, gdy stosujemy wypełnienie o małych rozmiarach, np. drobne kamyki czy korę drzewa)

 

 

diy_murki_gabionowe_Zenturo

 

                                  Panel Zenturo                                                            Panel Zenturo Super

 

diy_murki_gabionowe_Zenturo diy_murki_gabionowe_Zenturo

 

Wypełnienia

Murki można wypełniać kamykami, kawałkami lawy, odłamkami skalnymi lub materiałem naturalnym: korą czy kawałkami drzewa. Materiałów do wypełnień nie można nabyć w firmie Betafence, ale są one ogólnodostępne w składach i sklepach budowlanych.

 

diy_wypelniacze_nieorganiczne

 

diy_wypelniacze_organiczne