Montaż murków gabionowych Stonewall

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: łopata, miarka, sznurek poziomujący, taczka, poziomica, klucze imbusowe, paliki

 

Kroki postępowania:

 

Murki gabionowe Stonewall montuje się na słupach o wymiarach 60x60mm.

 

1. Odmierz odległość rozmieszczenia słupów

Dla pojedynczego panelu odległość pomiędzy środkami słupów powinna wynosić 1700mm.

Natomiast dla kilku ustawionych w szeregu: 1850 mm (pierwszy element)  – 2000 mm (elementy pośrednie)– 1850 mm (element końcowy).

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall

 

2. Wykop doły pod fundament

Głębokość dołów na całej długości powinna wynosić minimum 50mm, a ich szerokość 200/250/300 mm – w zależności od wybranej szerokości murka gabionowego.

Głębokość wykopu pod słupy zależy od regionu, w którym montowany jest murek, a tym samym od strefy przemarzania gruntu ( minimalna głębokość przemarzania gruntu w Polsce wynosi 80 cm).

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall

 

3. Ustaw i wypoziomuj słupy w wyznaczonych miejsca

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall

 

4. Zalej betonem i ubij tłuczeń

Zalej betonem doły z słupami. Pozostałą część dołów zasyp tłuczniem. Warstwa powinna mieć grubość 15-20 cm. Dokładnie ubij tłuczeń.

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall

 

5. Zamocuj zawiesia do słupów

Istnieje możliwość regulacji szerokości ogrodzenia na otworach zawiesi. Jednak należy pamiętać, aby szerokość zamocowanych zawiesi pokrywała się z długością ściągów.

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall

Rozmieszczenia uchwytów na słupie

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall-mocowanie-zawiesi-do-słupówdiy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall-mocowanie-zawiesi-do-słupów
Rozmieszczenie uchwytów panelu dla słupa pośredniego
Rozmieszczenie uchwytów panelu dla słupa początkowego / końcowego

6. Załóż panele na zawiesia

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall-zakladanie-paneli-na-zawiesiadiy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall-zakladanie-paneli-na-zawiesiadiy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall-zakladanie-paneli-na-zawiesia
Słup początkowy/końcowy
Słup pośredni z panelami
Słup początkowy / końcowy z panelami bocznymi

7. Zamontuj złączki narożne

Złączkę należy dogiąć na montażu dopasowując ją do naroży. Zalecamy użyć do tego specjalnych obcęgów Bekaclip.

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall

 

8. Zamontuj ściągi usztywniające

Dla jednego panelu stosuje się około 25 sztuk ściągów.

Po zamontowaniu ściągów na pierwszych dwóch poziomach zasyp wnętrze wypełnieniem (kamieniem lub innym materiałem. Powtarzaj czynność aż do całkowitego zasypania wnętrza murka.

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall

 

9. Zasyp panel wybranym materiałem wypełniającym

Uwaga! Nie prowadzimy sprzedaży kamieni.

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall

 

10. Załóż górny panel

Przymocuj go do paneli bocznych za pomocą klipsów Fortinet.

 

diy-betafence-instrukcja-montazu-stonewall