Montaż furtki Horizen

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: zestaw kluczy, łopata, miarka, taczka, poziomica, śrubokręt

 

Kroki postępowania:

 

Polecamy oglądać film w najwyższej dostępnej rozdzielczości.

1. Przygotuj dwa prostopadłościenne dołki o szerokości 400 mm i głębokości co najmniej 100 mm większej niż głębokość przemarzania gruntu w Twojej okolicy.

Przygotuj beton (zalecany beton B25). Zalej dołki betonem. Po kolei umieść słupy nośne w dołkach. Sprawdź poziomicą ich układ. Ubij beton i jeszcze raz upewnij się poziomicą, że stoją prostopadle do podłoża.

Słupy powinny być zabetonowane w odległości:

– 80 mm od skrzydła furtki w miejscu zawiasów

– 50 mm od skrzydła furtki po stronie, gdzie będzie montowany zamek i klamka.

Skrzydło furtki powinno docelowo znajdować się 50 mm nad podłożem i w górnej części pokrywać się z wysokością słupów, tworząc razem równą linię.

 

2. Zamontuj łapacz do wcześniej przygotowanego słupa nośnego przy pomocy śrub M8.

3. Wkręć zawiasy do słupka zawiasowego.

 

diy-furtka-Horizen-lapacz diy-furtka-Horizen-zawiasy

 

4. Zawieś skrzydło furtki. Pamiętaj, by je odpowiednio wypoziomować. Zachowaj odstęp 15 mm pomiędzy słupkiem łapaczowym a ramą skrzydła.

 

diy-furtka-Horizen-skrzydla

 

5. Przykręć łapacz (furtka manualna) lub elektrozaczep (furtka z elektrozaczepem).

 

diy-furtka-Horizen-lapacz                                                                                                               diy-furtka-Horizen

Montaż elektrozaczepu                                                                                                                              Montaż łapacza

 

6. Przymocuj maskownice do skrzydła przy użyciu śrub M6.

 

diy-furtka-Horizen diy-furtka-Horizen-maskownica

 

7. Zamontuj zamek, pochwyt z szyldem lub klamkę i wkładkę.

 

diy-furtka-Horizen-zamek diy-furtka-Horizen-podchwyt diy-furtka-Horizen-wkladka

Montaż zamka                                   Montaż pochwytu (ew. klamki) z szyldem                        Montaż wkładki

 

8. Furtka Horizen jest gotowa do użycia.

 

diy-furtka-Horizen