Montaż furtki Fortinet

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: łopata, miarka, taczka, poziomica, klucze imbusowe, młotek

Montaż furtki Fortinetkroki postępowania:

 

1. Wykop dwa dołki o wymiarach 30x30x100 cm.

Informacje na temat odległości między dołkami znajdziesz na odwrocie etykiety.

2. Przymocuj zatrzask do słupa zamkowego odpowiednio do kierunku otwierania bramy.

3. Zamocuj dolny zawias do słupa zawiasowego.

4. Przygotuj beton.

Postępuj według wskazówek dostawcy betonu.

5. Wstaw słup zawiasowy do dołka pozostawiając 5 cm odległości między zawiasem a ziemią. Wypełnij dołek betonem. Sprawdź poziom za pomocą poziomicy.

6. Wstaw słup zamkowy do dołka na tej samej wysokości co słup zawiasowy. Wypełnij dołek betonem. Sprawdź poziom za pomocą poziomicy.

7. Poczekaj aż beton zastygnie.

8. Dostosuj zamek do kierunku otwierania bramy.

9. Zainstaluj zamek w skrzydle bramy.

10. Zamontuj klamki po obu stronach zamka.

11. Umieść skrzydło bramy na dolnym zawiasie.

12. Przymocuj skrzydło bramy do górnego zawiasu słupa zawiasowego.

Pamiętaj, aby trzymać je prosto. Sprawdź poziom za pomocą poziomicy.

13. Wyreguluj zawiasy tak, aby brama zamykała się bez problemu.

14. Na słupki oraz zamek nałóż nakładki.