Montaż furtki Bekafor Classic

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: akcesoria, zestaw kluczy, łopata, miarka, taczka, poziomica

 

Kroki postępowania:

 

1. Wykop dwa dołki o szerokości 30 x 30 cm.

Informacje na temat odległości między dołkami i ich głębokości znajdziesz na odwrocie etykiety.

 

diy_furtka_bekafor_classic

 

2. Zamontuj dolny zawias do słupa zawiasowego i zatrzask do słupa zamkowego odpowiednio do kierunku otwierania bramy.

 

diy_furtka_bekafor_classic diy_furtka_bekafor_classic diy_furtka_bekafor_classic

 

3. Przygotuj beton.

Wstaw słup zawiasowy do dołka, pozostawiając 5 cm odległości między zawiasem a ziemią. Wypełnij dołek betonem.
Sprawdź poziom za pomocą poziomicy.

Wstaw słup zamkowy do dołka na tej samej wysokości co słup zawiasowy. Wypełnij dołek betonem.
Sprawdź poziom za pomocą poziomicy.
Poczekaj, aż beton zastygnie.

 

diy_furtka_bekafor_classic diy_furtka_bekafor_classic

 

4. Dostosuj język zamka do kierunku otwierania bramy.

 

diy_furtka_bekafor_classic diy_furtka_bekafor_classic

 

5. Zamontuj zamek w skrzydle bramy.

 

diy_furtka_bekafor_classic diy_furtka_bekafor_classic

 

6. Zamontuj klamki po obu stronach zamka.

 

diy_furtka_bekafor_classic diy_furtka_bekafor_classic

 

7. Umieść skrzydło bramy na dolnym zawiasie.

diy_furtka_bekafor_classic

 

8. Przymocuj skrzydło bramy do górnego zawiasu słupa zawiasowego.

Pamiętaj, by trzymać je prosto.
Sprawdź poziom za pomocą poziomicy.

 

diy_furtka_bekafor_classic diy_furtka_bekafor_classic

 

9. Wyreguluj zawiasy tak, aby brama zamykała się bez problemu.

 

diy_furtka_bekafor_classic