Montaż bramy przesuwnej Egidia SC

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: miarka, wiertarka, poziomica

 

Kroki postępowania:

 

1. Przygotuj fundamenty.

Używając betonu klasy B25 lub lepszej, przygotuj fundamenty zgonie z dołączonym do zestawu rysunkiem. Ich głębokość należy dobrać do lokalnej głębokości przemarzania, z zastrzeżeniem, że powinna wynosić minimum 80 cm.

Zwróć uwagę na konieczność przesunięcia głównej osi fundamentu (110 mm), co zostało oznaczone na rysunku.

Przewody elektryczne umieść w peszlach pomiędzy fundamentem słupa końcowego a słupem głównym. Peszle powinny nieco wystawać ponad powierzchnię przyszłego fundamentu.

2. Gdy beton stężeje, zamontuj w fundamentach kotwy chemiczne M16x250 (lub dłuższe). Pamiętaj, że kotwy muszą wystawać przynajmniej 10 cm ponad poziom betonu.

 

diy_brama_Egidia_SC

 

Następnie sprawdź wypoziomowanie fundamentu. Jeśli został dobrze wypoziomowany, umieść podstawy słupów bezpośrednio na betonie. Jeśli nie, na każdej kotwie umieść podkładkę i nakrętkę DIN 9021.

3. Zamontuj słup prowadzący.

Słup prowadzący wraz z podstawą umieść na kotwach, a następnie dokręć go za pomocą nakrętek i podkładek.

Pamiętaj, by dobrze wypoziomować podstawę słupa.

 

diy_brama_Egidia_SC diy_brama_Egidia_SC

 

4. Na kotwach umocowanych w głównym fundamencie umieść wózek tylny, a następnie dokręć go za pomocą nakrętek i podkładek. Odbojniki wózka skieruj na zewnątrz fundamentu.

Pamiętaj, by wózki przykręcić idealnie w jednej linii, na tym samym poziomie.

 

diy_brama_Egidia_SC

 

5. Umieść słup końcowy na kotwach zamocowanych w fundamencie, a następnie dokręć go za pomocą nakrętek i podkładek (DIN 9021).

Zwróć uwagę, że słup końcowy powinien zostać umieszczony na tym samym poziomie, co słup prowadzący.

 

diy_brama_Egidia_SC diy_brama_Egidia_SC

 

6. Zamontuj skrzydło.

Zdejmij ze skrzydła zaślepkę z rolki.

Rolkę podporową umieść na kotwach zamocowanych w tylnym fundamencie, a następnie dokręć ją za pomocą nakrętek i podkładek. Pamiętaj, że rolka podporowa powinna być przymocowana do podstawy prowadnicy i umieszczona prostopadle do osi skrzydła.

 

diy_brama_Egidia_SC diy_brama_Egidia_SC

 

diy_brama_Egidia_SC

 

Skrzydło przesuń na wózkach. Sprawdź, czy wózki gładko poruszają się wewnątrz prowadnicy i skoryguj stabilizację rolek w kątowniku “L” słupa prowadzącego. Jedna z rolek powinna być dopasowana do tego kątownika, a druga – do ramy skrzydła.

Na koniec załóż przednią zaślepkę.

 

diy_brama_Egidia_SC diy_brama_Egidia_SC

 

7. Jeśli rolka przedniej zaślepki nie znajduje się na płytce pozycjonującej słupa końcowego, wyreguluj geometrię bramy za pomocą śruby rzymskiej.

Gdy brama będzie działać poprawnie, montaż uznaj za zakończony.

 

diy_brama_Egidia_SC

 

diy_brama_Egidia_SC diy_brama_Egidia_SC