Montaż bramy dwuskrzydłowej Horizen

Poziom trudności:

Wykorzystane elementy: zestaw kluczy, łopata, miarka, taczka, poziomica, śrubokręt

 

Kroki postępowania:

 

(Polecamy oglądać film w najwyższej dostępnej rozdzielczości.)

 

diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen-slup-ogrodzeniowy

1. Przygotuj dwa prostopadłościenne dołki o szerokości 550 mm  i głębokości co najmniej 100 mm większej niż głębokość przemarzania gruntu w Twojej okolicy. Centralnie pod planowanym ograniczkiem i ryglem – w miejscu, gdzie skrzydła będą się ze sobą stykać – przygotuj dołek o głębokości 600 mm i szerokości 300 mm.

Przygotuj beton (zalecany beton B25). Zalej dołki betonem. Po kolei umieść słupy nośne w skrajnych dołkach. Sprawdź poziomicą ich układ. Ubij beton i jeszcze raz upewnij się poziomicą, że stoją prostopadle do podłoża.

Słupy powinny być zabetonowane w odległości 80 mm od skrajnego końca skrzydła bramy. Ta różnica to miejsce potrzebne na zamontowanie pozostałych elementów – zawiasów i słupa dystansowego.

Skrzydła bramy powinny docelowo znajdować się 50 mm nad podłożem i w górnej części pokrywać się z wysokością słupów, tworząc razem równą linię.

 

 

2. Odwróć słupek dystansowy otworami o średnicy 15 mm w stronę skrzydła bramy i umieść zatyczki plastikowe w otworach.

 

3. Zawieś skrzydła bramy na słupach. Pamiętaj, by je odpowiednio wypoziomować. Zachowaj odstęp 10 mm pomiędzy skrzydłami oraz po 50 mm pomiędzy skrzydłami a słupkami dystansowymi.

 

diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen

 

4. Jeśli posiadasz bramę ręczną – przykręć łapacz.

 

diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen

 

5. W przypadku bramy przygotowanej pod automat przykręć kątowniki do skrzydeł, a później płytki maskujące do słupów.

Masz możliwość wykonania otworów pod odpowiedni automat. Pamiętaj, by zostały zabezpieczone przy pomocy zaprawy dołączonej do zestawu.

 

diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen

 

6. Przykręć maskownice do skrzydła, używając śrub M6.

 

diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen-maskownica diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen-maskownica

 

7. Zamontuj zamek, klamkę z szyldem i wkładkę (przy wyborze bramy manualnej).

 

diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen-zamek diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen-klamka diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen-wkladka

                Montaż zamka                              Montaż klamki z szyldem                                      Montaż wkładki

 

8. W przypadku bramy manualnej przykręć rygiel do skrzydła.

9. Przykręć ogranicznik wraz z dystansami do podłoża.

Uwaga! Śruby do ogranicznika nie znajdują się w zestawie.

 

diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen-rygiel diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen-ogranicznik

 

10. Brama dwuskrzydłowa Horizen jest gotowa do użycia.

 

diy-brama-dwuskrzydlowa-Horizen