Montaż paneli Tempofor
Stopień trudności:

Montaż paneli Tempofor

Kroki postępowania:

Montaż ogrodzenia

1. Ustaw stopy betonowe lub PCV w odległości uzależnionej od długości elementów ogrodzenia, tj. 3500 mm wzgl. 2200 mm, licząc od środka do środka stopy.
2. Włóż ruchome elementy ogrodzenia w środkowe otwory znajdujące się w stopach. Jeżeli mają być użyte otwory zewnętrzne, konieczne jest zastosowanie podpór ukośnych (patrz str. 4 „Montaż słupów  podporowych”). 
  
3. Połączyć moduły ogrodzenia na jeden z czterech sposobów:

a) Przymocować łącznik za pomocą śrub i nakrętek
       b) Nałożyć pętlę z drutu na słupek kolejnego elementu ogrodzenia 
c) Wsunąć hak w uchwyt kolejnego elementu ogrodzenia
  d) Zamocować standardową obejmę łączącą za pomocą klucza

Montaż furtek  

1. Ustaw stopy betonowe, PCV lub inne.
  • W przypadku mniejszych furtek zastosuj odległość 1200 mm od środka do środka stopy
  • W przypadku bram zastosuj odległość 2200 mm od środka do środka stopy
  • W przypadku dużych bram zastosuj odległość 3500 mm od środka do środka stopy
2. (opcjonalnie) Nasuń pierścień na dole na słupek zawiasowy elementu furtki. 
1.    2.
3. Włóż furtkę wzgl. ruchomy element ogrodzenia (dla furtek 2200 lub 3500 mm) w stopę i przymocuj pierścień za pomocą śruby kontrującej tak, aby możliwe było łatwe poruszanie furtką bez dotykania nią podłoża.
4. Wsuń trzpienie zawiasu w słupek elementu ogrodzenia i furtki.
5. Zamocuj zawias za pomocą śruby i nakrętki pod rurką poziomą elementu ogrodzenia.
4.    5.
6. W przypadku bram 2200 lub 3500 mm zamocuj rolkę za pomocą śruby i nakrętki.
     

Montaż słupów podporowych

Istnieją 4 sposoby montażu:

• Z podporą ukośną o specjalnej stateczności dzięki dodatkowym blokom betonowym lub z PCV

• Ze standardową podporą ukośną, stateczność dzięki blokom betonowym lub z PCV

• Ze standardową podporą ukośną, przymocowaną za pomocą śrub w betonie

• Ze standardową podporą ukośną, przymocowaną za pomocą śledzia w ziemi

 

     1.

1. Po ustawieniu ruchomych elementów ogrodzenia połącz je z zaciskiem i podporą ukośną (rys. 1).
2. W przypadku podpór specjalnych do paneli typu Betascreen lub przenośnego ogrodzenia z płachtą połóż do czterech bloków betonowych na płycie przenośnej (rys. 2).

W przypadku podpór standardowych dla paneli typu Betascreen lub ogrodzenia przenośnego połączonego z płachtą ustaw na końcu na płycie przenośnej jako przeciwwagę 3 bloki betonowe lub z PCV.

Alternatywnie:
Umocuj płytę przenośną za pomocą kołków rozporowych w betonie.

Alternatywnie:
Umocuj płytę przenośną za pomocą kotwi (śledzi) w podłożu (rys. 3).

2.   3.
     

Montaż zabezpieczenia przed wysunięciem (kardzieżą)

Nasze zabezpieczenie przed wysunięciem jest dostosowane do wszystkich znajdujących się w handlu stóp betonowych lub surowców wtórnych.

  • Wsuń pałąk pod stopę do wysokości pręta ogrodzenia
  • Zabezpieczenie przed wysunięciem przymocuj do ogrodzenia za pomocą obejmy (klamry)
 
     

Montaż płachty

1. W pierwszej kolejności zamocuj słup podporowy jak opisano na stronie 4, uwzględniając przy tym maksymalne obciążenie wiatrem.  
2. Rozłóż płachtę i przymocuj ją za pomocą opasek kablowych (wykonanych z PVC) na poziomych i pionowych prętach ogrodzenia przenośnego.
     

Montaż bariery ogradzającej typu C2

1. Ustal kierunek montażu poprzez ustawienie pierwszego elementu C2 uchwytami w tym kierunku.
2. Ustaw drugi element C2 pod kątem 90o w stosunku do pierwszego elementu i upewnij się, że hak drugiego elementu pasuje do uchwytu pierwszego (rys. 2).
3. Po prawidłowym osadzeniu haków w uchwytach przykręć w taki sposób element, aby utworzył z poprzednim linię prostą. W takim położeniu element nie może już zostać podniesiony (rys. 3).
2.   3.
Pobierz instrukcję w pliku PDF Przeglądaj instrukcję PDF online
Extradom