Montaż paneli Nylofor na słupach prostokątnych na obejmy
Stopień trudności:

Montaż paneli Nylofor na słupach prostokątnych na obejmy

Kroki postępowania:

Montaż w linii prostej

Montując ogrodzenie należy zachować odstęp w osiach słupów 2570 mm z tolerancją 1,8 mm.

Panele można montować kolcami do góry lub w dół*.

*Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690, rozdział 9 § 41.2.

Panele montowane są do boków słupka za pomocą dwudzielnych obejm prostokątnych, łączonych ze sobą przy użyciu śrub z nakrętkami samozrywalnymi, które skutecznie zapobiegają demontażowi ogrodzenia.

Na ostatnim słupku ogrodzenia montowana jest obejma końcowa.

 

Rozwiązania narożne

Narożniki tworzone są za pomocą obejm narożnych.
 

Wyrównanie wysokości

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele dostosowuje się do różnicy wysokości, a następnie łączy przy użyciu obejm. Zaleca się rozpoczęcie montażu od najwyższego punktu.
Pobierz instrukcję w pliku PDF Przeglądaj instrukcję PDF online
Extradom