Montaż paneli Nylofor na słupach okrągłych na obejmy
Stopień trudności:

Montaż paneli Nylofor na słupach okrągłych na obejmy

Kroki postępowania:

Montaż w linii prostej

Montując ogrodzenie należy zachować odstęp w osiach słupów 2580 mm z tolerancją 2,0 mm.

Panele można montować kolcami do góry lub w dół*.

*Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690, rozdział 9 § 41.2

Rozwiązania narożne

Narożniki tworzone są poprzez ustawienie drugiego panelu pod odpowiednim kątem.

Wyrównanie wysokości

W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele dostosowuje się do różnicy wysokości, a następnie łączy przy użyciu obejm. Zaleca się rozpoczęcie montażu od najwyższego punktu.

Pobierz instrukcję w pliku PDF Przeglądaj instrukcję PDF online
Extradom