Montaż murków gabionowych Stonewall
Stopień trudności:Kroki postępowania:

Murki gabionowe Stonewall montuje się na słupach o wymiarach 60x60mm.


1. Odmierz odległość rozmieszczenia słupów

Dla pojedynczego panelu odległość pomiędzy środkami słupów powinna wynosić 1700mm. 

Natomiast dla kilku ustawionych w szeregu: 1850 mm (pierwszy element)  – 2000 mm (elementy pośrednie)– 1850 mm (element końcowy).

 

Rozmieszczenie słupów dla kilku paneli

2. Wykop doły pod fundament                                                                                                                 

Głębokość dołów na całej długości powinna wynosić minimum 50mm, a ich szerokość 200/250/300 mm – w zależności od wybranej szerokości murka gabionowego.

Głębokość wykopu pod słupy zależy od regionu, w którym montowany jest murek, a tym samym od strefy przemarzania gruntu ( minimalna głębokość przemarzania gruntu w Polsce wynosi 80 cm).

 

Kopanie dołów pod fundament Kopanie dołów pod fundament Kopanie dołów pod fundament

 

3. Ustaw i wypoziomuj słupy w wyznaczonych miejsca


Poziomowanie słupów


4. Zalej betonem i ubij tłuczeń

Zalej betonem doły z słupami. Pozostałą część dołów zasyp tłuczniem. Warstwa powinna mieć grubość 15-20 cm. Dokładnie ubij tłuczeń.

 

Zalewanie fundamentu betonem


5. Zamocuj zawiesia do słupów

Istnieje możliwość regulacji szerokości ogrodzenia na otworach zawiesi. Jednak należy pamiętać, aby szerokość zamocowanych zawiesi pokrywała się z długością ściągów.

 

Mocowanie zawiesi do słupów Montowanie zawiesi do słupów Montaż zawiesi do słupów
Rozmieszczenia uchwytów na słupie
Rozmieszczenie uchwytów panelu 
dla słupa pośredniego
Rozmieszczenie uchwytów panelu 
dla słupa początkowego / końcowego
 

 

6. Załóż panele na zawiesia

Zakładanie paneli na zawiesia Zakładanie paneli na zawiesia Zakładanie paneli na zawiesia
Słup początkowy/końcowy
Słup pośredni z panelami
Słup początkowy / końcowy
z panelami bocznymi 

 

 

7. Zamontuj złączki narożne

Złączkę należy dogiąć na montażu dopasowując ją do naroży. Zalecamy użyć do tego specjalnych obcęgów Bekaclip.

 

Montowanie złączek narożnych

  


8. Zamontuj ściągi usztywniające

Dla jednego panelu stosuje się około 25 sztuk ściągów.

Po zamontowaniu ściągów na pierwszych dwóch poziomach zasyp wnętrze wypełnieniem (kamieniem lub innym materiałem. Powtarzaj czynność aż do całkowitego zasypania wnętrza murka.

 

Montaż ściągów usztywniających

 

Montaż ściągów usztywniających

Montaż ściągów usztywniających


9. Zasyp panel wybranym materiałem wypełniającym

Uwaga! Nie prowadzimy sprzedaży kamieni.

 

Zasypywanie murka gabionowego Stonewall
10. Załóż górny panel

Przymocuj go do paneli bocznych za pomocą klipsów Fortinet.

Zakładanie górnego panelu

 Potrzebne narzędzia:
Akcesoria
Klucze imbusowe
Łopata
Miarka
Sznurek poziomujący
Taczka
Poziomica
Paliki
Komentarze

Extradom