Montaż furtki Horizen
Stopień trudności:Kroki postępowania:

(Polecamy oglądać film w najwyższej dostępnej rozdzielczości.)

1. Przygotuj dwa prostopadłościenne dołki o szerokości 400 mm i głębokości co najmniej 100 mm większej niż głębokość przemarzania gruntu w Twojej okolicy.

Przygotuj beton (zalecany beton B25). Zalej dołki betonem. Po kolei umieść słupy nośne w dołkach. Sprawdź poziomicą ich układ. Ubij beton i jeszcze raz upewnij się poziomicą, że stoją prostopadle do podłoża.

Słupy powinny być zabetonowane w odległości:

- 80 mm od skrzydła furtki w miejscu zawiasów

- 50 mm od skrzydła furtki po stronie, gdzie będzie montowany zamek i klamka.

Skrzydło furtki powinno docelowo znajdować się 50 mm nad podłożem i w górnej części pokrywać się z wysokością słupów, tworząc razem równą linię.

2. Zamontuj łapacz do wcześniej przygotowanego słupa nośnego przy pomocy śrub M8.

Montaż łapacza

 

3. Wkręć zawiasy do słupka zawiasowego.

Montaż zawiasów

 

4. Zawieś skrzydło furtki. Pamiętaj, by je odpowiednio wypoziomować. Zachowaj odstęp 15 mm pomiędzy słupkiem łapaczowym a ramą skrzydła.

Montaż skrzydła z zachowaniem 10mm odległości

 

5. Przykręć łapacz (furtka manualna) lub elektrozaczep (furtka z elektrozaczepem).

Montaż łapacza

Montaż łapacza 

Montaż elektrozaczepu

Montaż łapacza

 

6. Przymocuj maskownice do skrzydła przy użyciu śrub M6.

Montaż maskownicy Montaż maskownicy

 

7. Zamontuj zamek, pochwyt z szyldem lub klamkę i wkładkę.

Montaż zamka Montaż podchwytu Montaż wkładki
Montaż zamka Montaż pochwytu (ew. klamki) z szyldem Montaż wkładki

 

8. Furtka Horizen jest gotowa do użycia.

Furtka Horizen po zamontowaniu

Pobierz instrukcję w pliku PDF Przeglądaj instrukcję PDF online
Potrzebne narzędzia:
Zestaw kluczy
Łopata
Miarka
Taczka
Poziomica
Śrubokręt