Montaż bramy przesuwnej Egidia HD
Stopień trudności:

Montaż bramy przesuwnej Egidia HD

Kroki postępowania:

Montaż bramy przesuwanej

 1. Przygotuj przednie i tylne fundamenty.

  Z betonu klasy B25 lub lepszej przygotuj fundamenty pod osadzenie bramy według rysunku, dobierając głębokość fundamentów zgodnie z lokalną głębokością przemarzania (głębokość fundamentów powinna wynosić nie mniej niż 1200 mm).

  Sprawdź, czy osie wszystkich fundamentów znajdują się w jednej linii.

  Przewody elektryczne umieść w peszlach, nawet jeśli montujesz bramę ręczną. Peszle powinny wystawać 10 cm nad powierzchnię przyszłego fundamentu.

 2. Kiedy beton stężeje, zamontuj w fundamentach kotwy chemiczne (M16x200 lub dłuższe) tak, by wystawały co najmniej 8 cm nad powierzchnię betonu. Na każdej kotwie umieść podkładkę i nakrętkę.

  Kotwy chemiczne

 3. Zamontuj słup prowadzący. Słup prowadzący wraz z podstawą umieść na kotwach zamocowanych w głównym fundamencie.

  Słup prowadzący umocowany na kotwach Słup prowadzący umocowany na kotwach


  Pamiętaj o prawidłowym wypoziomowaniu podstawy.

 4. Na kotwach zamocowanych w głównym fundamencie umieść wózek tylny wraz z podstawą montażową, dokręć za pomocą nakrętek i podkładek.

  Wózek tylni Wózki na tym samym poziomie


  Zwróć uwagę, by wózki zamontować na tym samym poziomie.

 5. Na kotwach zamontowanych w fundamencie umieść słup końcowy (na tym samym poziomie, co słup prowadzący) i dokręć za pomocą nakrętek i podkładek.

  Słup końcowy Słup końcowy


 6. Zdejmij ze skrzydła bramy zaślepkę z rolką.

  Montaż skrzydła bramy Egidnia HD Montaż skrzydła bramy Egidnia HD


  Przesuń skrzydło na wózkach, sprawdzając, czy wózki gładko poruszają się wewnątrz prowadnicy i czy rolki stabilizacyjne prawidłowo pracują wewnątrz kątownika. Jeśli nie, wyreguluj wyrównanie rolek i wózków.

  Skrzydło bramy Egidia HD Skrzydło bramy Egidia HD


  Jeśli elementy działają poprawnie, zamontuj z powrotem przednią zaślepkę na skrzydle bramy.

 7. Dla bram ze światłem 6,5 m lub więcej, wymagany jest montaż tylnej rolki podtrzymującej. Na kotwach zamontowanych w tylnym fundamencie umieść rolkę podporową, a następnie dokręć za pomocą nakrętek i podkładek.

  Rolka podporowa umieszczona na kotwach Rolka podporowa


  Rolka podporowa powinna być umieszczona stycznie do dolnej płaszczyzny szyny jezdnej bramy.
   
 8. Jeśli rolka przedniej zaślepki nie znajduje się na płytce pozycjonującej słupa końcowego, wyreguluj geometrię bramy za pomocą śruby rzymskiej.

  Stopa najazdowa

  Śruba rzymska Śruba rzymska
Pobierz instrukcję w pliku PDF
Potrzebne narzędzia:
Zestaw kluczy
Łopata
Miarka
Sznurek poziomujący
Taczka
Poziomica
Komentarze

Extradom