Formularz reklamacji:
Przy składaniu reklamacji prosimy o przestrzeganie zasad opisanych w OWS.

Dane kontaktowe

Adres, pod którym znajduje się towar zamontowany/bądź magazynowany

Informacje o produkcie

Informacje o wadzie

Extradom