Kort tenisowy Solec Zdrój

Użyty produkt: Bramy skrzydłowe Fortinet, Siatki Resitor

Kategoria produktowa: Siatka ogrodzeniowa, Bramy ogrodzeniowe i furtki

Obszar zastosowań: Boiska, stadiony, infrastruktura sportowa

Miejsce realizacji: Solec Zdrój

Data wykonania: 2009