Twoje prawa przy złym montażu ogrodzenia

Wykorzystane elementy: panele ogrodzeniowe, siatka ogrodzeniowa, brama skrzydłowa, brama przesuwna, murki gabionowe

 

Firma montująca ogrodzenie wokół Twojego domu źle wykonała swoją pracę? Masz prawo ubiegać się o rekompensatę!

Pewnie niejednokrotnie zdarzyło Ci się, że wykonawca robót na Twojej posesji wykonał je nieterminowo, bez należytej staranności, albo zainstalował wadliwy przedmiot. Oczywiście, nie zawsze takie problemy wynikają z jego złej chęci, jednak niezależnie od intencji możesz bronić się przed ich skutkami. W tym artykule omówimy prawa, jakie Ci przysługują.

SPORZĄDŹ UMOWĘ!

 

Aby móc skutecznie i szybko dochodzić swoich praw w przypadku wadliwego zrealizowania usługi, np. montażu paneli ogrodzeniowych czy instalacji bramy z automatyką, warto zawrzeć z wykonawcą umowę, która określi jego obowiązki, a Twoje prawa oraz terminy. Pisemna forma porozumienia znacząco ułatwia rozwiązywanie ewentualnych sporów.

 

W umowie warto zawrzeć kilka istotnych punktów. Najważniejszy to oczywiście jej przedmiot. Przykładowo w przypadku instalacji bramy warto wyszczególnić takie elementy, jak np. postawienie słupów, mocowanie skrzydeł i ich odpowiednie wyważenie, zapewnienie płynnego funkcjonowania mechanizmu, płynne działanie urządzeń elektronicznych (np. automatyczne otwieranie bramy) itp.

 

panele-ogrodzeniowe-betafence

 

Kolejnym ważnym punktem są terminy, tzn. kiedy wykonawca ma rozpocząć i zakończyć prace, w jakim dniu zostaną dostarczone jakie materiały, a także – to istotne w temacie tego tekstu – w jakim terminie powinny zostać usunięte ewentualne problemy. W umowie warto też zaznaczyć kary, które grożą w przypadku niedotrzymania jej warunków.

 

W kwestiach kosztowych ustal z wykonawcą, kto pokrywa koszt materiałów potrzebnych do wykonania pracy. W przytoczonym już przykładzie bramy chodzi nie tylko o same skrzydła i słupy, ale np. automatykę, beton do zalania słupów, itd.

Jakich praw możesz dochodzić?

 

Omówiony wyżej dokument jest umową o dzieło, więc Twoim głównym prawem jest dochodzenie rekompensaty w przypadku wad dzieła, czyli braku osiągnięcia zakładanego rezultatu. Trzymając się montażu bramy: celem jest posiadanie bramy, którą Ty, jako użytkownik, możesz swobodnie otwierać i zamykać. Jeżeli np. skrzydło bramy nie otwiera się lub automatyka nie działa prawidłowo, możesz żądać usunięcia usterki na koszt wykonawcy.

 

Tym kosztem może być wyłącznie jego czas, ale może się też zdarzyć, że w czasie montażu uszkodził on któryś z elementów i konieczna jest instalacja nowego. W takim wypadku również po jego stronie jest zakup/wymiana przedmiotu na nowy, w określonym w umowie czasie. Uwaga! Wady powstałe w wyniku eksploatacji nie są objęte tym rodzajem rekompensaty!

 

Panele Ogrodzeniowe Horizen - Betafence

 

W przypadku, gdy niemożliwą jest wymiana bądź całkowite usunięcie problemu, możesz zażądać obniżki końcowej ceny prac wykonawcy. W ekstremalnej sytuacji wolno Ci także odstąpić od umowy i liczyć na całkowity zwrot poniesionych kosztów.

 

Jeżeli problem dotyczy opieszałej pracy wykonawcy, także możesz porozmawiać z nim o rekompensacie, a nawet rozwiązać umowę i powierzyć realizację projektu innej firmie, jednak w takim wypadku wykonawca może zażądać zwrotu materiałów, jeśli to on poniósł koszty ich zakupu.

 

Prawo nie pozostawia Cię więc bez oręża w walce z nieudolnymi firmami. Jeśli odpowiednio się zabezpieczysz przed rozpoczęciem prac, wszystko powinno pójść po Twojej myśli.