Pozwolenie na budowę ogrodzenia – kiedy musisz je zdobyć?

Wykorzystane elementy: panele ogrodzeniowe, siatka ogrodzeniowa, brama skrzydłowa, brama przesuwna, słupki ogrodzeniowe

Czeka Cię budowa ogrodzenia wokół Twojego domu lub firmy? Poznaj najważniejsze uwarunkowania prawne z nim związane.

Stawianie ogrodzenia, tak jak inne czynności budowlane, obostrzone jest przepisami prawnymi. Nakłada na osobę planującą budowę pewne obowiązki, zależne od rodzaju i położenia ogrodzenia.

 

Konieczność uzyskania pozwolenia

Przed rozpoczęciem prac warto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki istnieje, może zawierać wskazania, jakie rodzaje ogrodzeń mogą powstać na danym terenie, a jakich budować nie wolno.

Kolejnym etapem przygotowań jest podjęcie decyzji odnośnie wysokości ogrodzenia. Jeżeli przekracza 2,20 m, wtedy zawsze masz obowiązek zgłoszenia jego budowy do Starostwa Powiatowego i uzyskania pozwolenia. Zgłoszenie jest konieczne także wtedy, gdy ogrodzenie będzie budowane od strony terenów publicznych, np. dróg, ulic, torów czy placów.

UWAGA: postawienie ogrodzenia tymczasowego, czyli powstającego jedynie na czas robót budowlanych lub prac remontowych, nie wymaga zgłoszenia.

 

Obowiązki budującego

Pamiętaj, że zgłoszenia musisz dokonać co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac. Wypełniając je należy podać zakres i rodzaj robót, a także przedłożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Budując ogrodzenie od strony sąsiada pamiętaj, że nie musi on współuczestniczyć w koszcie budowy ogrodzenia. Co więcej, bez jego zgody ogrodzenie nie może znaleźć się na żadnym fragmencie jego działki.

Ogrodzenie a odśnieżanie

Warto zwrócić uwagę na zapis z ustawy o utrzymaniu porządku w gminach. Nakłada ona obowiązek odśnieżania na posiadacza działki chodnik, który przylega bezpośrednio do działki. Jeżeli natomiast oddzielony jest od posesji pasem zieleni, wtedy nakaz odśnieżania przechodzi na gminę.

 

Bramy Ogrodzeniowe i Furtki Brama Przesuwna Horizen Betafence