Odległość budynku od granicy działki po zmianie przepisów

Wykorzystane elementy: panele ogrodzeniowe, siatka ogrodzeniowa, brama skrzydłowa, brama przesuwna, murki gabionowe

 

Planujesz budowę na swojej działce? Koniecznie przeczytaj o wytycznych, które nakłada na Ciebie znowelizowane prawo.

 

Choć od wprowadzenia nowych przepisów minęło już 1,5 roku, to jednak wciąż nie są one powszechnie znane. Tymczasem świadomość, w jaki sposób możemy zabudować działkę na pewno pomoże Ci w wyborze takiej, która umożliwi Ci postawienie domu Twoich marzeń.

Stworzone przez ustawodawcę przepisy mają na celu zapewnienie komfortu użytkownikom wszystkich działek. Dlatego w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki, zawarł on parametry, które dokładnie określają ich położenie na terenie. O tym właśnie napiszemy w kolejnych akapitach.

 

Panele Ogrodzeniowe Nylofor 3D - Betafence

 

Gdzie wolno postawić dom

 

Wspomniane wyżej rozporządzenie koncentruje się przede wszystkim na odległości budynku od granicy działki. W nowych przepisach dookreślono, że chodzi konkretnie o granicę działki budowlanej, na której zlokalizowany jest budynek. Wcześniejsze akty prawne były niejasne, ponieważ za punkt odniesienia obierały granicę z sąsiednią działką budowlaną. Ustawodawca nie dopowiedział, czy chodzi wyłącznie o sąsiedztwo bezpośrednie. Obecne przepisy klarownie opisują tę sytuację.

Zmianie nie uległy za to zapisane w rozporządzeniu odległości. Podobnie jak poprzednio wynoszą one:

  • 4 metry – w sytuacji, gdy budynek ma ścianę zwróconą do granicy działki oknami lub drzwiami
  • 3 metry – gdy mowa o ścianie bez drzwi i okien

 

panele-ogrodzeniowe-Panele-Zenturo-Super-Betafence

 

Istnieją oczywiście wyjątki od tej reguły. Jeżeli pozwalają na to zapisy planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, można postawić budynek w odległości 1,5 metra od granicy działki, ale tylko w przypadku ścian bez okien i drzwi. Wcześniej na taki zabieg mogły pozwolić decyzje zawarte w warunkach zabudowy.

 

Najbardziej ekstremalną wersję jest stawianie budynku bezpośrednio przy granicy działki. Jest to możliwe po spełnieniu poniższych warunków:

  • mowa o zabudowie jednorodzinne lub zagrodowej
  • zwrócenie do granicy działki ścianą bez okien i drzwi
  • inne budynki: gdy będą stykały się ścianą z budynkiem sąsiadującym, a jego wysokość będzie odpowiadać zapisom zawartym w planie zagospodarowania miejscowego lub w WZ

 

Ważnym wyjątkiem jest ten, że utrzymanie powyższych odległości nie jest wymagane w przypadku sąsiadowania z działką drogową

 

panele-ogrodzeniowe-Panele-Zenturo-Betafence