Jak postawić ogrodzenie – techniczne wskazówki

Wykorzystane elementy: panele ogrodzeniowe, siatka ogrodzeniowa, brama przesuwna, słupki ogrodzeniowe

 

Solidność ogrodzenia zależy nie tylko od jego jakości, ale także od prawidłowego montażu. Na www.ogradzamy.pl znajdziesz instrukcje montażu paneli, siatek ogrodzeniowych i bram oferowanych przez firmę Betafence, które pozwolą Ci prawidłowo postawić wymarzone ogrodzenie.

Na jaką głębokość wkopać słupy pod ogrodzenie?

Głębokość, na jaką należy wkopać słup pod ogrodzenie, określa granica przemarzania gruntu, która jest różna w poszczególnych regionach Polski. Może się ona wahać od 0,8 m do nawet 1,4 m. Fundament powinien być co najmniej tak głęboki jak głębokość, na jaką na danym obszarze zamarza grunt. Fundament poniżej strefy przemarzania gwarantuje, że nasze ogrodzenie nie ucierpi podczas ruchów gruntu związanych z zamarzaniem.

Poniżej znajduje się mapa przemarzania gruntu w Polsce:

 

glebokosc_zamarzania_gruntu_w_polsce_Betafence

Jaką średnicę powinien mieć otwór pod wkopanie słupa?

Średnica otworu, zarówno kopanego, jak i wierconego, powinna wynosić 20-25 cm. Kopiąc węższe otwory, ryzykujemy, że nasze ogrodzenie nie będzie stabilne. Z kolei większy otwór to więcej betonu, który będzie potrzebny do jego zalania.

slupy-ogrodzeniowe-i-akcesoria-Slupy-Bekaclip-Betafence

Ile betonu będzie potrzeba do zabetonowania jednego słupa?

Objętościowo potrzeba tyle betonu, jaka jest objętość wywierconego otworu. Można ją obliczyć z wzoru na objętość walca kołowego prostego:

V=πr2h

r – promień otworu
h – głębokość, na jaką został wykonany otwór (powinna to być głębokość przemarzania)

Po jakim czasie od osadzenia i zabetonowania słupa można montować na nim siatkę lub panel?

Beton w temperaturze + 20 C mniej więcej po miesiącu osiąga 100% wytrzymałości na ściskanie. Do montażu siatki, który wiąże się z dużym działaniem sił na słupy podczas jej napinania, przy sprzyjających warunkach pogodowych można przystąpić po tygodniu (o ile beton osiągnął już wystarczającą wytrzymałość, szacowaną na około 70% całkowitej wytrzymałości na ściskanie). Przy panelach nie ma takich obciążeń i można je zamontować po 2-3 dniach od osadzenia słupów.

 

slupy-ogrodzeniowe-i-akcesoria-Slupy-Bekaclip-Betafence

Od czego zacząć?

W przypadku ogrodzenia z paneli montaż przebiega sekwencyjnie (słup – panel – słup – panel). Ogrodzenia z siatki najpierw wymaga osadzenia wszystkich słupów, na które następnie napina się siatkę. Szczegóły montażu zależne są od rodzaju systemu, słupów, na których będzie montowany, a także od tego, czy ogrodzenie będzie montowane na podmurówce.

Najlepiej zatem zacząć od… instrukcji montażu Twojego wymarzonego ogrodzenia, którą znajdziesz w zakładce „Zrób to sam”. Przykładowe popularne instrukcje montażu:

  1. Montaż siatki ogrodzeniowej plecionej Resitor na słupach okrągłych
  2. Montaż siatki ogrodzeniowej zgrzewanej Pantanet na słupach Bekaclip
  3. Montaż paneli ogrodzeniowych Bekafor Classic na słupach Bekaclip
  4. Montaż murków gabionowych na słupach Zenturo