Palisada.pl

ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia

+48 77 40 62 200

+48 77 48 25 000

NIP 749-198-96-55
KRS 0000241242 w Sądzie Rejonowym w Opolu
Kapitał zakładowy wpłacony: 37 070 000,00 zł

Znajdź innego dystrybutora