OCEŃ NASZ PORTAL I ODBIERZ E-BOOK

ankieta Ankieta ma na celu zebrać Państwa oceny, oczekiwania i sugestie związane z portalem eksperckim www.ogradzamy.pl, aby dostosować go do Państwa potrzeb.

Kwestionariusz składa się z 4 arkuszy: część A, B i C liczą łącznie 15 pytań zamkniętych i 2 otwarte. Po nich pojawi się metryczka z 4 podstawowymi pytaniami demograficznymi.

Nie ma odpowiedzi dobrych i złych. Każdy głos jest cenny!

Badanie jest w pełni anonimowe i nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Po zakończeniu zbierania danych wyniki zostaną opublikowane na portalu.

Za udział w badaniu wynagrodzimy Państwa darmowym e-bookiem o ogradzaniu.

A. Portal


B. Funkcja informacyjna portalu


Proszę zaznaczyć tylko jedną właściwą odpowiedź dla każdego z poniższych stwierdzeń.
5 - zdecydowanie się zgadzam 
4 - raczej się zgadzam
3 - obojętne/ nie mam zdania
2 - raczej się nie zgadzam
1 - zdecydowanie się nie zgadzam

4. Teksty na portalu są ogólnie
5. Zdjęcia na portalu są ogólnie
6. Tabele na portalu są ogólnie

C. Atrakcyjność portalu
Metryczka


Bardzo proszę o wypełnienie podstawowych danych demograficznych na potrzeby badania.

Extradom