Wysoka jakość ekranów akustycznych potwierdzona badaniami
dodano 23/03/2012

Wysoka jakość ekranów akustycznych potwierdzona badaniami
Badania nad właściwościami ekranów akustycznych Soundblock, przeprowadzone w ubiegłym roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, potwierdziły ich wysokie parametry izolacyjności i dźwiękochłonności.
/site_media/uploads/Soundblock/132702s_1beka.jpg /site_media/uploads/Soundblock/132704s_1beka.jpg /site_media/uploads/Soundblock/robin_low.jpg /site_media/uploads/Soundblock/highway.jpg /site_media/uploads/Soundblock/132699s_1beka.jpg

W 2011 roku w Laboratorium Akustyki na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach zostały przeprowadzone badania na ekranach przeciwhałasowych Soundblock, wykonanych z gabionów. Zewnętrzne warstwy koszy napełniono trzema rodzajami wypełnień:

  • kruszywem bazaltowym,
  • czerwonym piaskowcem,
  • kruszywem dolomitowo-wapiennym.

Warstwa środkowa zawsze zawierała piasek.

Badania laboratoryjne wykazały, że ekrany akustyczne Soundblock posiadają wysokie parametry techniczne. W zakresie izolacyjności akustycznej Soundblocki otrzymały klasę B3, co w praktyce oznacza obniżenie poziomu hałasów o 45 decybeli. Natomiast zdolność pochłaniania dźwięków została umieszczona w klasie A1 i A2 (w zależności od wypełnienia).

Przy zachowaniu tak dobrych cech dźwiękochłonności i izolacyjności, Soundblocki pozostają również konstrukcjami bardzo dekoracyjnymi, przyciągającymi uwagę i pozytywnie kształtującymi krajobraz (dzięki wypełnieniu z materiałów naturalnych).

Soundblock to opatentowany, dźwiękoszczelny gabion firmy Betafence do zastosowań w dużych projektach infrastrukturalnych. Dzięki innowacyjnej koncepcji więcej dźwięków jest pochłanianych i mniej przenika przez konstrukcje gabionowe. Gabiony Soundblock wykonane są z siatek zgrzewanych z drutu stalowego, zabezpieczonych powłoką ZincaluUltra i połączonych ze sobą przy pomocy spiral.

Więcej informacji o ekranach akustycznych oraz innych typach konstrukcji gabionowych na www.betafence-gabiony.pl.

Powiązane produkty: