Podsumowanie wyników ankiety
dodano 24/09/2012

Podsumowanie wyników ankiety
Od 25. maja do 31. lipca na ogradzamy.pl można było przystąpić do anonimowego badania. Oceniana była jakość zamieszczonych na stronie zdjęć, przydatność i zawartość merytoryczna tekstów oraz atrakcyjność portalu. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas na udzielenie nam informacji zwrotnej, serdecznie dziękujemy.

Najważniejsze wnioski prezentujemy poniżej.

 

Wyniki ogólne 

Portal ekspercki www.ogradzamy.pl został dobrze oceniony pod kątem zawartości wizualnej i informacyjnej. Badani w większości nie mieli również problemów technicznych z wyświetlaniem witryny.

 

Cel wizyty

Jedna trzecia ankietowanych pojawiła się na stronie w poszukiwaniu inspiracji, po 13 proc. to osoby, które przeglądały ofertę ogrodzeń firmy Betafence, chciały się dowiedzieć, jak zamontować ogrodzenie lub projektują ogrodzenia.

Informacja o portalu

Respondenci najczęściej czerpali informacje o portalu z wyników wyszukiwania w Google lub z mediów. Rzadziej z innych źródeł (np. z polecenia).

 

 

ABC ogradzania

Nasze ABC po tematyce ogradzania cieszy się uznaniem odwiedzających portal. Trzy czwarte badanych uznało go za dobry przewodnik po produktach.

 

 

Wnioski

Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych wnioskujemy, że użytkownicy portalu oczekują jeszcze więcej twórczych inspiracji – już nad nimi pracujemy. Zgodnie z preferencjami ankietowanych zaopatrzymy portal dodatkowymi zdjęciami o mniejszych rozmiarach. Będziemy również pracować nad optymalizacją czasu ładowania się poszczególnych zakładek, by korzystanie z portalu było prawdziwie komfortowe dla wszystkich użytkowników.