Ogrodzenia Betafence w krajach nordyckich
dodano 08/01/2015

Ogrodzenia Betafence w krajach nordyckich
Betafence jako firma dostarczająca kompleksowe systemy o wysokim stopniu zabezpieczenia została zakwalifikowana do programu Achilles. Dzięki temu ma możliwość oferowania swoich usług firmom z sektora ropy naftowej i gazu.
/site_media/uploads/Aktualnosc_Ogrodzenia_Betafence_program_Achilles/betafence_program_achilles_1.jpg /site_media/uploads/Aktualnosc_Ogrodzenia_Betafence_program_Achilles/betafence_program_achilles_2.jpg /site_media/uploads/Aktualnosc_Ogrodzenia_Betafence_program_Achilles/betafence_program_achilles_3.jpg

Achilles Joint Qualification System

Firma Betafence znajduje się w rejestrze jakości Achilles Joint Qualification System (JQS), jako kwalifikowany dostawca kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony zewnętrznej. Podczas początkowej fazy oceny pod uwagę brano pozycję finansową firmy, system zarządzania jakością, systemy BHP, praktyki w zakresie ochrony środowiska oraz globalne doświadczenie. Zarejestrowane przedsiębiorstwa mają możliwość oferowania usług szefom zaopatrzenia firm działających w branży ropy naftowej i gazu w krajach nordyckich.

 

Wierzymy, że otworzy nam to wiele drzwi w sektorze ropy naftowej i gazu oraz podniesie wiarygodność Betafence jako kompetentnego i rzetelnego oferenta rozwiązań w dziedzinie ochrony zewnętrznej o wysokim stopniu bezpieczeństwa dla tego sektora.” – mówi Michele Volpi, prezes zarządu Betafence.

 

Achilles – niezależny partner

System Achilles został powołany do życia jako niezależny partner w sektorze ropy naftowej i gazu, budownictwa, usług komunalnych i energii. Głównym zadaniem Achillesa jest administrowanie globalną siecią kooperujących ze sobą wspólnot przemysłowych. System pozwala dostawcom na wymianę danych, które z kolei umożliwiają klientom na identyfikowanie ryzyka i dostawców oraz zarządzanie nimi.

 

Więcej informacji na temat systemu Achilles.

Logo programu Achilles

Powiązane produkty: