Najdłuższa gwarancja na rynku
dodano 31/03/2014

Najdłuższa gwarancja na rynku
Od marca br. obowiązują nowe zasady związane przede wszystkim z wydłużeniem okresu gwarancji z 10 do 20 lat dla siatek powlekanych granulatem PVC z segmentu Premium. Dla siatek Premium i Ekonomicznych gwarancja nie jest degresywna, co oznacza, że przez cały okres Betafence zapewnia 100-procentowy stopień pokrycia gwarancyjnego.

Ogólne zasady gwarancji

Warunki, jakie należy spełnić, by uzyskać gwarancję Betafence:

  1. Całe ogrodzenie musi być Betafence wykonane z oryginalnych produktów

  2. W przypadku zgłoszenia reklamacji – pisemnie do 30 dni od momentu wykrycia wady – konieczne jest przedstawienie faktury.

  3. Gwarancja pokrywa wszystkie wady produkcyjne zabezpieczeń antykorozyjnych produktów Betafence. Reklamacja obejmuje zakres od -30°C do 50°C dla ogrodzeń montowanych w temperaturze powyżej 0°C (produkty powleczone PVC) i -10°C w przypadku pozostałych produktów.

Pobierz ogólne warunki gwarancji Betafence.


Nowość: 20 lat gwarancji

Nowe zasady niosą ze sobą wiele korzyści dla klientów. Najważniejsza zmiana dotyczy wydłużenia okresu gwarancji aż o 10 lat dla produktów Premium. Firma, potwierdzając jakość swoich produktów, udziela 20-letniej gwarancji, będącej najwyższą dostępną na rynku. Długość poręczenia Betafence może różnić się w czasie w zależności od czynników środowiskowych. W przypadku ogradzania terenów nadmorskich (min. 500 m od morza) oraz przemysłowych stosuje się 10-letnią gwarancję.

 

Specjalne warunki gwarancji dla produktów powlekanych PVC

Gwarancja dla produktów z powłoką PVC opiera się na nowych zasadach i nie jest degresywna:

Segment

Premium

Ekonomiczny

Produkty

Siatki zgrzewane Fortinet Medium, Fortinet Super, Pantanet Protect i Pantanet Family

Panele Bekafor Classic

Siatki zgrzewane Pantanet Essential
i Pantanet Light

Panele Bekafor Essential

Gwarancja

Środowisko łagodne

Środowisko morskie i przemysłowe

Środowisko łagodne

Środowisko morskie i przemysłowe

licząc od daty wystawienia faktury

20 lat

10 lat

10 lat

2 lata

 

100% zabezpieczenia na produkty Premium i Ekonomiczne

Certyfikat jakości udzielany przez autoryzowanych dystrybutorów oraz montażystów Betafence zapewnia wymianę wadliwego produktu w całym okresie trwania gwarancji. Istotnym elementem ochrony jest 100-procentowy stopień pokrycia gwarancyjnego przez cały okres gwarancyjny. Oznacza to, że w każdym roku wysokość rekompensaty jest na stałym poziomie nawet dla produktów zlokalizowanych mniej niż 500 m od morza.

Pobierz warunki gwarancji Betafence dla produktów Premium i Ekonomicznych.

Powiązane produkty: