Montaż bramy dwuskrzydłowej Horizen
Stopień trudności:Kroki postępowania:

(Polecamy oglądać film w najwyższej dostępnej rozdzielczości.)

1. Przygotuj dwa prostopadłościenne dołki o szerokości 550 mm  i głębokości co najmniej 100 mm większej niż głębokość przemarzania gruntu w Twojej okolicy. Centralnie pod planowanym ograniczkiem i ryglem – w miejscu, gdzie skrzydła będą się ze sobą stykać – przygotuj dołek o głębokości 600 mm i szerokości 300 mm.

Przygotuj beton (zalecany beton B25). Zalej dołki betonem. Po kolei umieść słupy nośne w skrajnych dołkach. Sprawdź poziomicą ich układ. Ubij beton i jeszcze raz upewnij się poziomicą, że stoją prostopadle do podłoża.

Słupy powinny być zabetonowane w odległości 80 mm od skrajnego końca skrzydła bramy. Ta różnica to miejsce potrzebne na zamontowanie pozostałych elementów – zawiasów i słupa dystansowego.

Skrzydła bramy powinny docelowo znajdować się 50 mm nad podłożem i w górnej części pokrywać się z wysokością słupów, tworząc razem równą linię.

2. Zamontuj słupek dystansowy do utwierdzonego wcześniej słupa nośnego przy pomocy śrub M8. Odwróć go otworami o średnicy 15 mm w stronę skrzydła bramy i umieść zatyczki plastikowe w otworach.

Montaż słupka dystansowego

 

3. Wkręć zawiasy do słupka dystansowego.

Montaż zawiasów

 

4. Zawieś skrzydła bramy na słupach. Pamiętaj, by je odpowiednio wypoziomować. Zachowaj odstęp 10 mm pomiędzy skrzydłami oraz po 40 mm pomiędzy skrzydłami a słupkami dystansowymi.

Montaż skrzydeł z zachowaniem 10mm odległości

 

5. Jeśli posiadasz bramę ręczną - przykręć łapacz.

 

Montaż łapacza

 

6. W przypadku bramy przygotowanej pod automat przykręć kątowniki do skrzydeł, a później płytki maskujące do słupów.

Masz możliwość wykonania otworów pod odpowiedni automat. Pamiętaj, by zostały zabezpieczone przy pomocy zaprawy dołączonej do zestawu.

 

Sposób montażu płaskownika i płytki montażowej Sposób montażu płaskownika i płytki montażowej

 

 7. Przykręć maskownice do skrzydła, używając śrub M6.

 

Montaż maskownicy Montaż maskownicy

 

8. Zamontuj zamek, klamkę z szyldem i wkładkę (przy wyborze bramy manualnej).

 

Montaż zamka Montaż klamki z szyldem Montaż wkładki
Montaż zamka Montaż klamki z szyldem Montaż wkładki

 

9. W przypadku bramy manualnej przykręć rygiel do skrzydła.

 

Montaż rygla

 

10. Przykręć ogranicznik wraz z dystansami do podłoża.

Uwaga! Śruby do ogranicznika nie znajdują się w zestawie.

Sposób montażu dystansów 10mm

 

11. Brama dwuskrzydłowa Horizen jest gotowa do użycia.

Brama 2-skrzydłowa po zamontowaniu

Pobierz instrukcję w pliku PDF Przeglądaj instrukcję PDF online
Potrzebne narzędzia:
Zestaw kluczy
Łopata
Miarka
Taczka
Poziomica
Śrubokręt